06 33 84 38 49

Samenwerking

Samenwerking

Professioneel samenwerken heeft meerwaarde. Hierdoor kun je preventief werken, door korte lijnen gebruik maken van elkaars deskundigheid en sneller handelen. Dit voor de beste zorg op maat. Ik werk onder meer samen met praktijkondersteuners, artsen, paramedici, GGD, het Centrum Jeugd en Gezin, Thuiszorg Pantein, Het Speelplein, Udens college, werkgroep gezond gewicht gemeente Uden, Compass, Stichting Udense peuterspeelzalen, Kicks, Kindercentrum het groenehuis en De Morgenzon Zeeland.

GGDCJG

Pantein

Speelplein

morgenzon

Logopediepraktijk Annet De Groot: tel.: 0413 – 331 886
www.logopedieuden.nl

Kinderoefentherapie praktijk ‘Op Kinds Eigen Wijze’
Monique Van Den Heuvel: tel.: 0413 – 252 787
www.kinderoefentherapieuden.nl

Kind in beweging Remedial Teacher Lidwien Van Heeswijk
Tel.: 06 – 22 735 408
www.rt-psychomotoriek.nl

Tevens zit op locatie Hoogzoggel 80:

Osteopathie Uden Dinfy Geurts: tel.: 06-81618430
www.osteopathie-uden.nl

www.voedingscentrum.nl

www.gezondebasis.nl

www.cjggeeftantwoord.nl

www.ggdhvb.nl

www.thuiszorgpantein.nl

www.demorgenzonzeeland.nl