06 33 84 38 49

Werkwijze

Werkwijze

Eerste afspraak

Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur. Om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met je persoonlijke situatie verzamel ik informatie over je voedingsgewoonten, eetgedrag, klachten, medische geschiedenis, leefstijl en persoonlijke omstandigheden.

Persoonlijk en praktisch

Met mijn medische en voedingskundige kennis en ervaring kan ik met je onderzoeken wat in jouw geval de juiste voeding is en hoe je deze kunt in passen in jouw leefsituatie. Daarvoor krijg je persoonlijke en praktische adviezen, aangepast aan jouw voorkeuren en wat voor jou haalbaar is.

Je hoeft niet bang te zijn dat je een streng dieet krijgt. Ik begrijp dat voeding niet alleen ‘goed’ moet zijn, maar ook gewoon ‘lekker’. Een dieet is immers ‘gewoon’ een aangepaste voeding die jou verder helpt. Omdat jouw persoonlijke situatie uniek is krijg je een uniek advies.

Vervolgafspraken

Het vervolg van de begeleiding gaat in overleg. Mogelijk heb je na een gesprek al voldoende informatie om zelfstandig verder te kunnen. Of kies je voor vervolgconsulten waarin we aan de hand van de resultaten en je ervaringen bekijken of er nog aanpassingen nodig zijn in het voedingsadvies.

Ik kan je meer vertellen over de relatie voeding en gezondheid/ziektebeeld. Daarnaast geef ik je inzicht in je eetpa¬troon. Vaak hebben men¬sen bijvoorbeeld het gevoel vetarm te eten, terwijl dit niet zo blijkt te zijn. We staan stil bij de situaties waarin het moeilijk is om het dieet vol te houden en proberen daar samen oplossin¬gen voor te vinden. Met de voedingsinformatie, het leren lezen van etiket¬ten, praktische tips voor bereiding en recepten kun je meer variatie in je voeding aanbrengen en voorkom je een eenzijdig eetpatroon.

Kwaliteit

In Nederland is de opleiding tot diëtist wettelijk geregeld. Iemand mag zich pas diëtist noemen als ze een wettelijk erkende, 4-jarige HBO-opleiding Voeding en diëtetiek heeft afgerond. Daarnaast heb ik ook extra opleidingen gevolgd tot kinderdiëtist. Sinds 1987 ben ik werkzaam als diëtist in de thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Sinds november 2014 heb ik mijn eigen praktijk.

Het vak blijft zich ontwikkelen. Als diëtist ben ik continu bezig met het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van mijn dienstverlening. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor paramedici en werk volgens de richtlijnen artsenwijzer diëtetiek. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Netwerk kinderdiëtisten (NKD), Diëtisten coöperatie Nederland (DCN), Diëtisten in samenwerking (DIS) en Diëtisten in ketenzorg (DIK).

KP

NCDNVD

DIS

NKD
Kinderdieetcreatie